Informace pro klienty

Investice

SAB servis je investiční zprostředkovatel podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů a jeho poradci působí jako jeho vázaní zástupci  nebo jejich pracovníci. V tomto postavení poskytujeme výhradně investiční služby přijímání a předávání pokynů k investičním nástrojům nebo investiční poradenství k investičním nástrojům, kterými jsou cenné papíry kolektivního investování (vydávané fondy kolektivního investování, fondy kvalifikovaných investorů nebo srovnatelnými zahraničními investičními fondy) nebo dluhopisy, k nimž byl vydán prospekt nebo srovnatelný dokument. Pokyny k investičním nástrojům předáváme pouze obchodníkům s cennými papíry, bankám nebo investičním společnostem, s nimiž máme uzavřené smlouvy. Poradci mají zakázáno vykonávat zprostředkovatelskou nebo tipařskou činnost ve vztahu k investičním nástrojům nabízeným jinými obchodníky s cennými papíry, bankami, investičními společnostmi nebo přímo jejich emitenty, které SAB servis nemá ve svém produktovém portfoliu. Nikdy nevykonáváme zprostředkovatelskou, ale ani tipařskou činnost ve vztahu k investičním nástrojům, které je zakázáno veřejně nabízet nebo které jako investiční zprostředkovatel nesmíme zprostředkovávat (např. akcie, investiční certifikáty, dluhopisy bez prospektu, „alternativní“ investiční fondy podle § 15 ZISIF, deriváty, směnky apod.).


Povinně poskytované informace naleznete zde: Informační list – investiční služby (pdf)
Existenci oprávnění k výkonu činnosti a jeho rozsah můžete ověřit zde: www.cnb.cz/cnb/jerrs

Spolupracujeme s níže uvedenými partnery:
Amundi Czech Republic Asset Management, a. s.
ATLANTA SAFE, a. s.
ATRIS investiční společnost, a. s.
AVANT investiční společnost, a. s.
Česká spořitelna, a. s.
CODYA investiční společnost, a. s.
Colosseum, a. s.
Conseq Investment Management, a. s.
CYRRUS, a. s.
EFEKTA obchodní k s cennými papíry a. s.
Generali Investments CEE, investiční společnost, a. s.
INVESTIK A, investiční společnost, a. s.
J&T BANKA, a. s.
Moventum a. s.
Moventum - EIC
UNIQA investiční společnost, a. s.
WOOD & Company Financial Services, a. s.
WOOD & Company investiční společnost, a. s.
WOOD & Company - Edward
Pojištění

SAB servis působí jako samostatný zprostředkovatel pojištění podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, ve znění pozdějších předpisů a jeho poradci působí jako jeho vázaní zástupci nebo jejich pracovníci. V tomto postavení vykonáváme činnost jako pojišťovací agent, tedy pro pojišťovny, které zastupujeme na základě smluv, jež s nimi máme uzavřeny. Klientům poskytujeme doporučení směřující ke sjednání nebo podstatné změně pojištění; pouze ve vztahu k pojištění s rezervotvornou složkou poskytujeme klientům (individualizovanou) radu.


Povinně poskytované informace naleznete zde: Informační list – pojištění (pdf)
Existenci oprávnění k výkonu činnosti a jeho rozsah můžete ověřit zde: www.cnb.cz/cnb/jerrs


V souvislosti se zprostředkováním spotřebitelského úvěru na bydlení (hypoteční úvěr) také nabízíme klientům možnost stát se pojištěným v pojištění, které souvisí se zprostředkovaným úvěrem a jehož pojistníkem je poskytovatel úvěru. Při této činnosti vystupujeme jako smluvní zástupce pojistníka.

Spolupracujeme s níže uvedenými pojišťovnami:
Allianz pojišťovna, a. s.
BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s.
Colonnade Insurance S.A., organizační složka
Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group
ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
Direct pojišťovna, a. s.
D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR
SV pojišťovna, a.s.
ERV Evropská pojišťovna, a. s.
Generali Česká pojišťovna a. s.
INTER PARTNER ASSISTANCE, organizační složka, zastoupená AXA ASSISTANCE CZ, s. r. o.
Komerční pojišťovna, a. s.
Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group
Lloyd's Insurance Company SA zastoupená LEADENHALL INSURANCE S.A.
MAXIMA pojišťovna, a. s.
MetLife Europe d.a.c., pobočka pro Českou republiku
NN Životní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku
Pojišťovna VZP, a. s.
Österreichische Hagelversicherung – Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, organizační složka (Agra pojišťovna)
Pillow pojišťovna, a. s.
Slavia pojišťovna a. s.
UNIQA pojišťovna, a. s.
Youplus Insurance International AG, pobočka pro Českou republiku
Úvěry

SAB servis působí jako samostatný zprostředkovatel (spotřebitelského úvěru) podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů a jeho poradci působí jako jeho vázaní zástupci nebo jejich pracovníci. V tomto postavení vykonáváme činnost pro (bankovní nebo nebankovní) poskytovatele spotřebitelského úvěru, které zastupujeme na základě smluv, jež s nimi máme uzavřeny. Klientům poskytujeme doporučení směřující ke sjednání spotřebitelského úvěru, nikoli (individualizovanou) radu.


Povinně poskytované informace naleznete zde: Informační list – spotřebitelský úvěr (pdf)
Existenci oprávnění k výkonu činnosti a jeho rozsah můžete ověřit zde: www.cnb.cz/cnb/jerrs


Vykonáváme též zprostředkovatelskou nebo tipařskou činnost ve vztahu k jiným než spotřebitelským úvěrům a leasingům,
které jsou určeny zpravidla pro podnikající fyzické nebo právnické osoby.

Spolupracujeme s níže uvedenými poskytovateli:
Spotřebitelské úvěry:
COFIDIS s. r. o.
Česká spořitelna, a. s.
Československá obchodní banka, a. s.
ČSOB Leasing, a. s.
ČSOB Stavební spořitelna, a. s.
ESSOX s. r. o.
Hypoteční banka, a. s.
Komerční banka, a. s.
mBank S.A.
Modrá pyramida stavební spořitelna, a. s.
MONETA Money Bank, a. s.
MONETA Stavební Spořitelna, a. s.
NEY spořitelní družstvo
Oberbank AG
Ostsächsische Sparkasse Dressden a.s.
Raiffeisen stavební spořitelna a. s.
Raiffeisenbank a. s.
Stavební spořitelna České spořitelny, a. s.
TGI Money a. s.
UniCredit Bank, a. s.
Air Bank a. s.
Podnikatelské úvěry:
Artesa, spořitelní družstvo
Česká spořitelna, a. s.
Československá obchodní banka, a. s.
ČSOB Leasing, a. s.
Fingood s. r. o.
Fio banka, a. s.
Komerční banka, a. s.
Modrá pyramida stavební spořitelna, a. s.
MONETA Leasing, s. r. o.
MONETA Money Bank, a. s.
MONETA Stavební Spořitelna, a. s.
NEY spořitelní družstvo
Oberbank AG
Raiffeisen – Leasing, s. r. o.
Raiffeisenbank a. s.
Stavební spořitelna České spořitelny, a. s.
UniCredit Bank, a. s.
Doplňkové penzijní spoření

SAB servis působí jako samostatný zprostředkovatel (doplňkového penzijního spoření) podle zákona č. 427/2011 Sb.,o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů a jeho poradci působí jako jeho vázaní zástupci nebo jejich pracovníci. V tomto postavení vykonáváme činnost pro penzijní fondy, které zastupujeme na základě smluv, jež s nimi máme uzavřeny. Klientům poskytujeme doporučení pro výběr strategie spoření.


Povinně poskytované informace naleznete zde: Informační list – doplňkové penzijní spoření (pdf)
Existenci oprávnění k výkonu činnosti a jeho rozsah můžete ověřit zde: www.cnb.cz/cnb/jerrs

Spolupracujeme s níže uvedenými poskytovateli:
Allianz penzijní společnost, a. s.
Conseq penzijní společnost, a. s.
Česká spořitelna – penzijní společnost, a. s.
ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB
Generali penzijní společnost, a. s.
NN Penzijní společnost, a. s.
KB Penzijní společnost, a. s.
UNIQA penzijní společnost, a. s.
Stavební spoření a bankovní spořicí produkty

Vykonáváme též zprostředkovatelskou nebo tipařskou činnost ve vztahu k dalším spořicím produktům nebo službám, jako je stavební spoření podle zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, nebo bankovní spořicí produkty (běžné a spořicí účty).

Spolupracujeme s níže uvedenými poskytovateli:
Stavební spoření:
ČSOB Stavební spořitelna, a. s.
Modrá pyramida stavební spořitelna, a. s.
MONETA Stavební Spořitelna, a. s.
Raiffeisen stavební spořitelna a. s.
Stavební spořitelna České spořitelny, a. s.
Bankovní spořicí produkty:
Artesa, spořitelní družstvo
Česká spořitelna, a. s.
Československá obchodní banka, a. s.
Hello bank!
J&T BANKA, a. s.
mBank S.A.
MONETA Money Bank, a. s.
NEY spořitelní družstvo
Raiffeisen stavební spořitelna a. s.
UniCredit Bank, a. s.
Neregulované služby a produkty

Vykonáváme též zprostředkovatelskou nebo tipařskou a edukativní činnost ve vztahu k alternativním službám, produktům nebo příležitostem, jež slouží k zachování nebo zvýšení hodnoty finančních prostředků klientů. Tyto služby nebo produkty považujeme za alternativu nebo doplněk ke standardním investičním nástrojům či službám a jejich poskytovatele, kterými mohou být banky (termínované vklady) nebo neregulované subjekty (cenné kovy nebo z nich ražené mince, kryptoměny, investiční nemovitosti), svědomitě vybíráme. Poradci mají zakázáno vykonávat zprostředkovatelskou nebo tipařskou činnost ve vztahu k službám, produktům nebo příležitostem poskytovatelů, které SAB servis nemá ve svém produktovém portfoliu. Zprostředkování těchto alternativních služeb, produktů nebo příležitostí nepodléhá veřejnoprávní regulaci, která investory chrání před učiněním neinformovaného, nepřiměřeného (investice neodpovídá investorovým znalostem nebo zkušenostem) nebo nevhodného (investice neodpovídá finanční situaci investora, včetně jeho schopnosti nést ztráty, nebo jeho investičním cílům, včetně jeho tolerance k riziku) investičního rozhodnutí. Klienti by se proto o jejich nákupu měli rozhodovat jen na základě dostatečných informací, pečlivě zvážit jejich charakter a rizika s nimi spojená a investovat do nich jen přiměřenou část z celkové sumy finančních prostředků, jež hodlají investovat. V případě služeb nebo produktů, jejichž výnos není garantován, musí počítat i s možností ztráty, která může být v případě vysoce rizikových produktů, jako jsou např. kryptoměny, značná.

Spolupracujeme s níže uvedenými poskytovateli:
Bohemian Estates International s. r. o.
Česká mincovna, a. s.
IBIS InGold, a. s.
Simple Coin s. r. o.
Ochrana osobních údajů

Povinně poskytované informace o zpracování osobních údajů naleznete zde:
Informační list – informace o zpracování osobních údajů (pdf)
Zásady ochrany soukromí a používání souborů cookie

Podání stížnosti

Pravidla pro podávání a vyřizování reklamací a stížností naleznete zde:
Reklamační řád (pdf)

Udržitelnost

Povinně poskytované informace o udržitelnosti v oblasti finančních služeb naleznete zde:
Informace o udržitelnosti - Finanční produkty (pdf)

V připadě jakéhokoliv dotazu k námi vykonavané zprostředkovatelské činnosti nás neváhejte kontaktovat na adrese info@sabservis.cz nebo volejte na +420 733 538 063.

Vážíme si Vašeho soukromí

Tyto webové stránky využívají pouze tzv. technické cookies, jež jsou nezbytné pro provoz těchto stránek. K technickému ukládání těchto cookies do koncového zařízení není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Marketingové, analytické či jiné obdobné cookies, k jejichž ukládání by bylo třeba udělit souhlas, tyto webové stránky nevyužívají.

Zásady ochrany soukromí
a používání souborů cookie

Přijmout