Souhlas se zpracováním osobních údajů uchazeče o spolupráci se SAB servis s.r.o.

Prohlašuji, že jsem se v plném rozsahu seznámil(a) s „Informačním memorandem - Zpracování osobních údajů uchazečů o spolupráci se SAB servis, s.r.o.“ (dále též jako „Memorandum“), které je v plném rozsahu dostupné zde, a že jsem informacím v tomto Memorandu obsaženým, včetně svých práv v souvislosti se zpracováním mých osobních údajů, plně porozuměl(a), přičemž na tomto základě tímto uděluji

společnosti SAB servis, s.r.o., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Jungmannova 748/30, PSČ 11000, IČO: 24704008, zapsané v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 167427 (dále též jako „správce“),

svůj souhlas s tím, aby správce zpracovával veškeré mnou v rámci mé účasti na výběrovém, resp. náborovém řízení poskytnuté osobní údaje, tj. zejména titul, jméno, příjmení, datum narození, adresu bydliště, telefonní číslo – mobilní/pevná linka, e-mailová adresa či jiný tzv. elektronický kontakt, dosažené vzdělání a dosavadní profesní praxe, kvalifikace apod., včetně příp. údajů získaných správcem v rámci výběrového, resp. náborového řízení, a to k účelům uvedeným v Memorandu.

Tento svůj souhlas uděluji správci na dobu trvání výběrového, resp. náborového řízení, kterého se účastním, minimálně na dobu 3 měsíců, pokud tento souhlas neodvolám dříve.

Svůj souhlas uděluji, jakož i fakt, že jsem se seznámil s Memorandem, potvrzuji zaškrtnutím přísl. políčka na internetové stránce správce, které se nachází vedle / pod textem tohoto souhlasu.